Inburgering - knooppunt duaal

Op deze pagina vindt u informatie rondom het duale aspect van inburgering. 

Onze visie

Een taal leer je niet alleen in de les, maar vooral door de taal in de praktijk te gebruiken en in praktijksituaties te leren. Een praktijkcomponent is daarom essentieel zijn om het streefniveau B1 bereikbaar te maken.

Duaal opleiden gaat uit van de combinatie van taalleren in een cursus en taalleren in de praktijk. Bij inburgering betekent dat, dat de deelname aan de activiteiten van het inburgeringstraject en de taalverwerving hand in hand gaan:

  • tijdens de activiteiten wordt (ook) aandacht besteed aan taalverwerving: met name de uitbreiding van de woordenschat en het oefenen met luisteren en spreken;
  • tijdens de taallessen wordt (ook) aandacht besteed aan de taal die de inburgeraar nodig heeft voor de betreffende activiteiten en aandacht voor de taal die bij de activiteiten is opgedaan.

Voor wie is het Knooppunt Duaal?

Het ITTA ondersteunt gemeenten, participatieaanbieders, werkgevers en taalaanbieders in het vormgeven van beleid en onderwijs.

  • Bewustwording en draagvlak: wat is duaal en waarom is het belangrijk, hoe verkrijg ik intern en extern draagvlak?
  • Inhoud: hoe kunnen duale trajecten eruit zien, welke invulling en vormen zijn er allemaal?
  • Maatwerk: een passend duaal traject inrichten voor een inburgeraar
  • Kwaliteit: wat zijn aandachtspunten bij participatieplekken voor duaal leren?
  • Organisatie: hoe regel je participatieplekken?
  • Samenwerking: samenwerking met en afstemming tussen partners in de gemeente

Meer informatie voor:

  • Doelgroep:
  • Inburgering