Anne Middelweerd

Functie: Adviseur

Drs. Anne Middelweerd is werkzaam bij het ITTA als adviseur. Na haar studie Nederlandse taal en cultuur heeft zij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap met specialisatie Nederlands als Tweede Taal gevolgd. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar taal- en ouderbetrokkenheid in combinatie met VVE.

Na haar studie heeft Anne gewerkt als docent NT2, onder andere in de inburgering, en als docent Nederlands aan het hbo en voor Nederlandse basisschoolkinderen in het buitenland. Bij het ITTA wil zij eraan bijdragen dat het voor alle doelgroepen vanzelfsprekend wordt om taal(leren) en praktijk met elkaar te verbinden. 

Expertise

  • Nederlands als tweede taal
  • Inburgering
  • Taal- en ouderbetrokkenheid

Telefoon

06-34488774