Bart Siekman

Functie: Adviseur

Drs. Bart Siekman studeerde Nederlandse taal en cultuur en vervolgde zijn opleiding bij de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid (NT2) aan de UvA. Tijdens deze master verdiepte hij zich in verschillende onderwerpen: van onderzoek naar grammaticaonderwijs in een tweede taal tot het ontwikkelen van lesmateriaal voor diverse doelgroepen. 

Bart houdt zich binnen het ITTA onder andere bezig met Taal en Ouderbetrokkenheid in verschillende projecten. Het uitgangspunt in zijn werk is hoe de onderwijspraktijk kan profiteren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Expertises:

  • Nederlands als tweede taal
  • Laaggeletterden
  • Taal en ouderbetrokkenheid

Telefoon 

06-54937673