Esra van den Aker

Functie: Adviseur

Drs. Esra van den Aker's expertise ligt op het terrein van inburgering en volwasseneducatie. Ze heeft sterke wortels in de uitvoering: ze werkte onder meer als klantmanager inburgering, docent NT2, projectleider bij Stichting Het Begint met Taal (non-formeel) en als Taalhuisdocent en –coördinator. Hierdoor kent  zij de complexiteit van de uitvoering van inburgering en laaggeletterdheid in de lokale context.

Esra ondersteunt o.a. gemeentes bij het inkopen op kwaliteit in de nieuwe wet inburgering en is trainer van het Divosa-leertraject voor klantmanagers. Voor haar is de grootste uitdaging (én kans) in de nieuwe wet: hoe leg je werkelijk verbinding tussen leren in de praktijk (zoals op de werkvloer, met taalcoaches of meedoen in de wijk)  en leren in de klas? Hierover denkt zij graag mee met gemeentes en andere partijen.

Esra is op haar best als zij mensen, organisaties en ideeën kan verbinden. Ze houdt van kritisch meedenken, samenwerken en analyseren. Door haar werk wil zij bijdragen aan gelijke kansen.

Expertise

  • Inburgering
  • Verbinding formeel en non-formeel leren
  • Laaggeletterdheid en basisvaardigheden
  • Taal en ouderbetrokkenheid

Telefoon: 06-24395236