Jacqueline de Maa

Functie: Senior adviseur

Drs. Jacqueline de Maa is gespecialiseerd in tweede taalverwerving in inburgering en in het (beroeps)onderwijs. Jacqueline adviseert en begeleidt gemeenten, (school)besturen en docententeams en ontwikkelt lesmateriaal. 

Zij is tussen 2014 – 2018 als wethouder actief geweest, met als portefeuille o.a. Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het overkoepelende deel van het sociaal domein.

Bij het ITTA werkt zij aan projecten op het gebied van inburgering, taal en ouderbetrokkenheid, taalbeleid, taalgericht vakonderwijs, woordenschat en leesvaardigheid en formatief evalueren.

Expertise

  • Inburgering en het sociaal domein
  • Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
  • Taal- en ouderbetrokkenheid
  • Taalbeleid, Taalgericht vakonderwijs en taal ontwikkelend beroepsonderwijs

Telefoon

06-13656584