Jacqueline de Maa

Functie: Senior adviseur

Drs. Jacqueline de Maa is na een periode als wethouder in de gemeente Ouder-Amstel (2014-2018)  terug bij het ITTA. Tussen 2000 en 2014 voerde Jacqueline projecten uit in het basis- en voortgezet onderwijs, mbo, inburgering en  taal en ouderbetrokkenheid. Jacqueline  adviseerde en begeleidde gemeenten, (school)besturen en docententeams en deed onderzoek.

Ook als wethouder had Jacqueline een brede portefeuille waaronder sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief volwasseneneducatie en inburgering) en de coördinatie van het sociaal domein. De bibliotheken (OBA) vielen eveneens onder haar verantwoordelijkheid.

Graag combineert Jacqueline haar kennis en ervaring op taalgebied en bestuurlijke ervaring voor het versterken van onderwijskansen van kinderen en ten behoeve van inburgering, geletterdheid en kansen op de arbeidsmarkt van volwassenen.

Expertise

  • Inburgering en het Sociaal domein
  • Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
  • Taal- en ouderbetrokkenheid
  • Taalbeleid, Taalgericht vakonderwijs en taal ontwikkelend beroepsonderwijs

Telefoon
+31 (0)6 13 65 65 84