Marianne van der Linden

Functie: Adviseur

Drs. Marianne van der Linden is sinds februari 2018 werkzaam bij het ITTA. Marianne heeft de master Nederlands als tweede taal aan de UvA afgerond en is vervolgens werkzaam geweest als NT2-docente voor oudkomers. 

Marianne ziet taal als een gebruiksmiddel en zet haar kennis van de theorie dan ook graag in om taalgebruikers in hun eigen praktijk te ondersteunen. Ze vindt het belangrijk dat taalverwerving en –gebruik niet los worden van elkaar gezien in praktijksituaties.

Expertise

  • Nederlands als tweede taal
  • Inburgering
  • Taal en ouderbetrokkenheid
  • Leesonderwijs

Telefoon

06-30275319