Rosa Teepe

Functie: Medior adviseur

Drs. Rosa Teepe is werkzaam binnen de marktgroep volwassenen. Hier houdt zij zich voornamelijk bezig met projecten voor volwassenonderwijs, ouderbetrokkenheid en voorschoolse educatie.

Na de bachelor Taal en Communicatie en de master Nederlands als Tweede taal (Universiteit van Amsterdam) heeft Rosa een promotieonderzoek uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid in de voorschoolse educatie (Radboud Universiteit Nijmegen). Binnen dit onderzoek heeft zij zich verdiept in de rol van ouders en digitale leermiddelen bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zij heeft ervaring in het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek, en is vaardig als materiaalontwikkelaar, trainer en docent. Binnen het ITTA streeft zij ernaar om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar onderbouwde toepassingen voor de onderwijspraktijk.    

Expertise

  • Praktijkgericht onderwijsonderzoek
  • Taal en ouderbetrokkenheid
  • Taalontwikkeling in de voorschoolse educatie
  • Digitale leermiddelen
  • Leesvaardigheid