Wanda Polak

Functie: Adviseur

Drs. Wanda Polak is sinds april 2017 werkzaam als adviseur bij het ITTA. Na het afronden van de bachelor Taalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam was haar interesse gewekt in Nederlands als tweede taal en NT2-onderwijs. Zij vervolgde de duale master Nederlands als Tweede taal en meertaligheid (NT2) aan de UvA. Voor haar scriptie heeft ze zich verdiept in de doorstroom van ISK-leerlingen naar het mbo en de mate van succes in hun vervolgschoolloopbaan.

Wanda houdt zich bij het ITTA onder andere bezig met NT2-onderwijs binnen de ISK en met taalontwikkeling in alle vakken. Ze levert graag een bijdrage aan het ontwikkelen van toegankelijke en bruikbare materialen en instrumenten voor de onderwijspraktijk, gebaseerd op theorie en praktijk. Ook is ze actief binnen het mbo, als trainer Taalassessor Nederlands en bij de organisatie van de Mbo Taalacademie.

Expertise

  • Nederlands als tweede taal
  • NT2-onderwijs in de ISK
  • Toetsing en beoordeling taalvaardigheid Nederlands (Referentiekader taal 2F /3F; Raamwerk NT2)
  • Materiaalontwikkeling

Telefoon

06-15448758