6 nov. 2016 - 12:32:14 Publicatiedatum: 5 november 2016

2500+ medewerkers in de kinderopvang geslaagd voor TINK!

TINK-training voor taal- en interactievaardigheden breed uitgevoerd in Nederland

Meer dan 2500 medewerkers in de kinderopvang startten in 2015 met de TINK-training. Een mooie impuls voor taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers, vve-medewerkers en gastouders. Een mooie impuls voor de ontwikkeling van jonge kinderen ook. Als er namelijk iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van kinderen, dan zijn dat goede taal- en interactievaardigheden van de volwassenen in hun omgeving. In 2016 zijn inmiddels al weer ruim 2000 medewerkers gestart met TINK. Binnenkort wordt duidelijk of er voor 2017  subsidie beschikbaar komt voor de derde tranche.

Wat is TINK?

TINK is een training voor medewerkers in de kinderopvang, in de vve en voor gastouders, in het tot stand brengen van goede interacties met kinderen. In TINK staan zes interactievaardigheden centraal en taal is daarbij steeds een aandachtspunt; de vragen Wat doe je, wat zeg je en hoe zeg je het? zijn steeds de cruciale vragen.  Videocoaching en samen leren op de eigen werkplek zijn ook belangrijke onderdelen van de TINK-aanpak.

Een deelnemer over TINK:
“.. Het opnemen van videofragmenten was voor onze opvang erg belangrijk. Veel collega’s vonden dit spannend en waren onzeker. Door middel van het analyseren van de
beelden kregen ze steeds meer vertrouwen.”

Het antwoord van een trainer op de vraag Heeft de training voldaan aan je verwachtingen?: “Boven verwachting, omdat het heel duidelijk ging over wat pedagogisch medewerkers dagelijks doen, de rol van taal, en het belang daarbij van de interactievaardigheden. Ook managers en andere medewerkers zien dat nu beter. Je zag gelijk dingen in werking gesteld worden.” 

Subsidie vanuit de overheid

In 2015 en 2016 verstrekte SZW subsidie voor taal- en interactievaardighedentrainingen. Binnenkort wordt bekendgemaakt of er ook in 2017 weer subsidie beschikbaar wordt gesteld door SZW. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan de website in de gaten of laat uw e-mailadres achter bij info@itta.uva.nl. U kunt zich ook vast aanmelden voor de TINK-training voor medewerkers die wordt verzorgd door het ITTA en die gepland staat voor het voorjaar van 2017.

Meer informatie

TINK is een samenwerkingsproject van Sardes, ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Meer informatie over TINK vindt u op de website van Sardes. Vragen over TINK kunt u stellen aan Marlies Elderenbosch.