30 mei 2017 - 09:09:36 Publicatiedatum: 26 mei 2017

Aanscherping Toelichtingen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

Meer duidelijkheid voor inburgeraars

De Toelichtingen bij de Resultaatkaarten van het inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) zijn aangepast. Deze aanscherping maakt duidelijker wat er van de kandidaten wordt verwacht.

Toelichtingen en woordenlijst

De aanpassingen zijn in het voorjaar van 2017 gemaakt en sinds mei van dit jaar staan de nieuwste toelichtingskaarten en woordenlijsten online. Download de documenten via Inburgeren.nl

In de toelichting wordt het ONA-examen verder uitgelegd. De betekenis van moeilijke woorden staat in de woordenlijst.   

Huidige stand van zaken ONA

In tijdschrift LES online is een artikel verschenen over de stand van zaken rond ONA en de aanpassingen. Bregje Kaars Sijpesteijn geeft antwoord op vragen die ertoe kunnen bijdragen dat inburgeringskandidaten sneller examen kunnen doen en hun kans op slagen vergroten.