26 jul. 2016 - 13:10:59 Publicatiedatum: 28 juni 2016

Anderstaligen in het mbo: hoe te examineren?

Handreiking voor examineren van Nederlandse taal van vluchtelingen

In een groot aantal gemeenten en instellingen is men op zoek naar passende manieren om vluchtelingen naar het mbo te begeleiden. De verplichte examinering van de Nederlandse taal op 2F of 3F aan het eind van de mbo-opleiding kan een barrière vormen voor inschrijving op een passend onderwijsniveau. De Handreiking Examinering van anderstalige migranten in de instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo biedt mbo-instellingen hiervoor aanknopingspunten. 

De handreiking geeft een mbo-instelling handvatten om bij de inrichting van instellingsexamens Nederlandse taal rekening te kunnen houden met specifieke kenmerken van anderstalige studenten. Het doel van deze handreiking is:

  • het doen van suggesties om in het instellingsexamen Nederlandse taal 2F en 3F rekening te houden met studenten met een andere moedertaal, die hier geen vooropleiding genoten hebben;
  • aandachtspunten mee te geven voor het instellingsdeel van het examen Nederlandse taal waarmee bij deze groep studenten vastgesteld wenst te worden of het beoogde taalniveau wordt beheerst.

Het document bevat achtergrondinformatie over de examinering van en adviezen voor de examinering van anderstalige studenten in het mbo.

Meer informatie

De handreiking vindt u onder Publicaties.


Zie ook Training gecombineerde trajecten voor vluchtelingen en Mogelijkheden binnen het mbo voor de anderstalige student en Expertmeeting inburgering-vaktrajecten mbo.