2 mrt. 2016 - 19:43:38 Publicatiedatum: 14 september 2015

Arrangementen voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Leerlijnen, doelen en handreikingen voor het onderwijs EOA/ISK

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelen LOWAN en ITTA concrete leerlijnen en doelen voor het onderwijs aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Met deze arrangementen kunnen scholen doelgericht aan de slag.

De arrangementen worden digitaal beschikbaar gesteld voor het gehele Eerste Opvangonderwijs voor Nieuwkomers in het Voortgezet Onderwijs (EOA) via de website van LOWAN. De streefdatum is april 2016.

Uitstroomprofielen en arrangementen

In het project worden uitstroomprofielen en arrangementen ontwikkeld die EOA-breed ingezet kunnen worden. Scholen kunnen hiermee duidelijke doelen stellen en planmatig en resultaatgericht aan de slag gaan. Doel is de leeropbrengsten van de leerlingen te maximaliseren.

Bij het ontwikkelen van de arrangementen worden eerst de beoogde eindniveaus vastgesteld (de uitstroomprofielen). Daarna worden er per uitstroomprofiel arrangementen uitgestippeld, waarbij wordt gekeken naar het startniveau van een leerling, het te behalen streefniveau en naar wat er nodig is om het beoogde eindniveau te behalen.

De arrangementen bestaan uit:

  • Tussen- en einddoelen in termen van het Raamwerk NT2 (inclusief referentieniveau taal en rekenen)
  • Leerlijn waarin wordt aangegeven aan welke andere vakken (en doelen) er wordt gewerkt
  • Suggesties voor materialen en didactische tips en handreikingen
  • Toetsmomenten
  • Tijdsindicatie

LOWAN en ITTA werken in dit project samen met zes EOA-scholen die ervaring hebben met opbrengstgericht werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Alons (ITTA) lies.alons@itta.uva.nl of met Hariëtte Boerboom (LOWAN-vo) h.boerboom@lowan.nl