11 jun. 2018 - 16:30:04 Publicatiedatum: 21 januari 2016

Begeleiders ONA gecertificeerd

Professionele ondersteuning bij Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

ONA is méér dan een zo snel mogelijk te behalen onderdeel van het inburgeringsexamen. De kansen op de arbeidsmarkt vergroten aanzienlijk als de inburgeraar zo vroeg mogelijk start met arbeidsmarktoriëntatie en toeleiding tot werk of opleiding. Een goede begeleiding zet dus zoden aan de dijk, ook na het examen.

Eerste trajecten worden opgezet

De komende periode zullen zo'n 80 opgeleide ONA-begeleiders aan de slag gaan om inburgeraars te ondersteunen bij de voorbereiding op hun examen. Inburgeraars moeten zich gedegen op de arbeidsmarkt oriënteren en ook al concrete acties ondernemen om hun kansen op het vinden van werk te vergroten. Dit vraagt om specifieke competenties van de ONA-begeleider. Veel docenten vragen zich af wat ze kunnen doen om inburgeraars zo goed mogelijk te begeleiden voor ONA.

Interesse voor de opleiding Begeleider ONA?

Interesse? Kijk voor de trainingsdata op de website van ONA Portaal.

Meer informatie vindt u op de website van ONA Portaal. Contactpersoon is Bregje Kaars Sijpesteijn, bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl.

ONA Portaal

ONA Portaal is een digitaal platform voor begeleiders van ONA, waarin zij informatie vinden en onderling informatie kunnen uitwisselen. Tweemaal per jaar organiseert ONA Portaal een studiedag. Mensen die voldoen aan het profiel van de ONA begeleider, kunnen voor € 225,- per jaar lid worden van ONA Portaal.

ONA Portaal is een samenwerkingsverband van drie arbeidsmarkttoeleiders: Ruud Everduim van Baanconcept, Bas Schuiling Consultancy en Kaveh Pour van Inclusion Consultancy, en ITTA.