6 jun. 2016 - 10:57:49 Publicatiedatum: 18 mei 2016

Begrijpelijke taal voor ouder en school

Geeft u ons feedback?

ITTA heeft lesbrieven ontwikkeld met onderwerpen die aansluiten bij thema's van de Gezonde School. Doel van deze lesbrieven is om onderwerpen als gezond gewicht, bewegen en voeding aan bod te laten komen, alles op het taalniveau van de ouders. Nu horen we graag uw feedback als ouder en/of professional.

Gezonde lesbrieven

Binnen de schoolsetting is er aandacht voor een gezonde leefstijl door allerlei activiteiten, initiatieven en leefstijlinterventies binnen het kader van De Gezonde school.  De informatiematerialen die beschikbaar zijn om ouderbetrokkenheid bij deze activiteiten te stimuleren, houden echter niet of weinig rekening met het taalniveau van de ouders.

Om hier op in te kunnen springen heeft het ITTA in opdracht van het ministerie SZW een aantal voorbeeldlesbrieven ontwikkeld. Deze lesbrieven kunnen onder andere worden ingezet in bestaande Taal & Ouderbetrokkenheidscursussen of afzonderlijke bijeenkomsten. In ouderbijeenkomsten kan zo gemakkelijk aandacht worden besteed aan de thema’s waar ook de  leerlingen aan werken.

Geeft u ons feedback?

Wij zouden deze materialen graag willen evalueren door professionals en ouders. Heeft u interesse? Stuur een mail naar info@itta.uva.nl

Belang van ouderbetrokkenheid

De gezondheidsinterventies zijn gericht op gedragsverandering bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid hierbij van groot belang is. Als er samenhang is tussen de activiteiten op school en thuis, is de kans het grootst dat ouders en kinderen een gezondere leefstijl ontwikkelen. Taalbarrières blijken soms te belemmeren dat ouders betrokken raken bij schoolprogramma’s gericht op gezond gewicht.