11 okt. 2017 - 14:23:57 Publicatiedatum: 24 augustus 2017

Begrippenlijst volwasseneneducatie

Een lijst met definities die verwarring helpt voorkomen!

In het werkveld van de volwasseneneducatie worden veel begrippen gebruikt en op verschillende manieren uitgelegd. Dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over de betekenis van bepaalde terminologie. Zo lopen begrippen als laaggeletterd en laagtaalvaardig in praktijk door elkaar en is de scheidslijn tussen NT1 en NT2 niet altijd even duidelijk. Om de communicatie hierover te verbeteren is de Begrippenlijst Volwasseneneducatie samengesteld.

Samenstelling begrippenlijst

De begrippenlijst bestaat uit 70 begrippen, die worden uitgelegd in relatie tot wet- en regelgeving. De begrippen zijn op alfabetische wijze te vinden of per thema. 

U vindt de begrippenlijst op de website van Het Begint met Taal.

Laagtaalvaardig of laaggeletterd?

Mensen gebruiken verschillende invalshoeken om een begrip te duiden. Vanuit taalvrijwilligersorganisaties kwam de wens om deze begrippen en verschillende invalshoeken in kaart te brengen. ​Zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende aantallen die de omvang van laaggeletterdheid aangeven, dit komt doordat sommige groepen al dan niet worden meegerekend. En is iemand die laagtaalvaardig ook laaggeletterd of kun je dat niet zo stellen? De begrippenlijst geeft hiervoor houvast. 

Ontwikkeling

De begrippenlijst is een initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en Het Begint met Taal. De lijst is ontwikkeld door het ITTA. Tevens is ook het werkveld geraadpleegd: Stichting Lezen & Schrijven, ministerie van OCW, Huis der Taal, Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en Gilde SamenSpraak.