25 aug. 2017 - 14:58:09 Publicatiedatum: 24 augustus 2017

Begrippenlijst volwasseneneducatie

Een lijst met definities die verwarring helpt voorkomen!

In het werkveld van de volwasseneneducatie worden veel begrippen gebruikt. In de praktijk is er regelmatig onduidelijkheid over de betekenis van bepaalde terminologie. Zo lopen begrippen als laaggeletterd en laagtaalvaardig in praktijk door elkaar en is de scheidslijn tussen NT1 en NT2 niet altijd even duidelijk.

Om de communicatie hierover te verbeteren is een begrippenlijst samengesteld.

Laagtaalvaardig of laaggeletterd?

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen wel een beetje lezen en schrijven (in hun moedertaal), maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om zelfredzaam te kunnen zijn in de maatschappij. Volwassenen die onder niveau 2F zitten van het Referentiekader taal en rekenen, behoren tot de groep laaggeletterden. Er bestaan verschillende aantallen die de omvang van laaggeletterdheid aangeven, dit komt doordat sommige groepen al dan niet worden meegerekend.

Iemand die de Nederlandse taal niet beheerst omdat hij of zij een andere moedertaal heeft, is niet per se laaggeletterd. Hij of zij is (nog) laagtaalvaardig in het Nederlands. Iemand die alleen laag digitaal vaardig of laaggecijferd is, is niet laaggeletterd.

Samenstelling lijst

De begrippenlijst bestaat uit 70 begrippen. Elk begrip wordt uitgelegd in relatie tot wet- en regelgeving. De begrippen zijn op alfabetische wijze te vinden of per thema. 

Je vindt de begrippenlijst op de website van Het Begint met Taal.

Ontwikkeling

De begrippenlijst is een initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en Het Begint met Taal. De lijst is ontwikkeld door het ITTA. De volgende organisaties hebben kritisch meegelezen: Stichting Lezen & Schrijven, OCW, Huis der Taal, Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en Gilde SamenSpraak.