8 mrt. 2019 - 18:10:55 Publicatiedatum: 8 maart 2019

[BLOG] Kansen voor iedereen in de inburgering

Jacqueline de Maa

Over (de nieuwe wet) inburgering, de leerbaarheidstoets en verlengde intake

Het is in het primair onderwijs de periode van de schooladviezen, een spannende tijd voor alle groep 8 leerlingen. In het advies wordt gekeken naar toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem, gedrag in de klas, motivatie en leerhouding. Dat alles geeft een beeld van de leerbaarheid. Ook bij de inburgering wordt gekeken naar de leerbaarheid, maar hoe bepaal je dat? Geen acht jaar leerlingvolgsysteem, geen jaren onderwijs voor een beeld van gedrag, leerhouding en motivatie. Vaak valt men terug op een toets om de leerbaarheid te meten, de zogenaamde leerbaarheidstoets.

Op alle punten even sterk?

Ook in de nieuwe plannen van minister Koolmees speelt de leerbaarheidstoets een grote rol. Op zich heel begrijpelijk. Je wilt weten wat mensen kunnen, bij voorkeur via een objectief instrument. De vraag is alleen of dat bij iedereen goed uitpakt. Als ik moest inburgeren in een nieuw land, zou een leerbaarheidstoets waarschijnlijk slecht uitpakken. Ik ben overduidelijk verbaal veel sterker dan non verbaal: ruimtelijk/praktisch/motorisch - dat bleek vroeger ook al uit de Citotoets:). Maar ja, een leerbaarheidstoets in een vreemde taal richt zich natuurlijk juist op die non-verbale kant. Alle mensen die vooral verbaal sterk zijn, hebben dus pech.

Toets is niet voor iedereen een hulpmiddel

Maar dat niet alleen, uit ervaring blijkt dat ook mensen met weinig onderwijservaring soms onvoldoende uit de verf komen op de leerbaarheidstoets. Een deel van deze nieuwkomers blijkt na een periode van onderwijs beter te presteren dan uit de leerbaarheidstoets naar voren is gekomen. De leerbaarheidstoets is weliswaar een prima hulpmiddel in een brede intake, maar niet voor iedereen. Juist daarom is het essentieel om na de brede intake en een eerste persoonlijk inburgeringsplan de eerste fase van de inburgering in te richten als verlengde intake. Alleen dan komt iedereen echt in de juiste inburgeringsroute terecht en worden kansen en mogelijkheden optimaal benut. Of, om met de minister te spreken, ontstaat er een inburgeringsstelsel dat echt werkt en daadwerkelijk alle betrokkenen in de juiste positie zet en het juiste instrumentarium biedt.