2 mrt. 2018 - 19:43:29 Publicatiedatum: 2 maart 2018

Breng uw visie en aanpak voor ouders en school in kaart

Een scan voor scholen voor po en vo

De Scan Educatief Partnerschap is beschikbaar gekomen op de website van het ITTA. De scan is een instrument voor beleid en praktijk in de samenwerking met ouders voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Beantwoording van de vragen in de scan geeft antwoord op vragen als: Op welke manier komen wij tot samenwerking met ouders? Hoe kunnen wij de relatie met het brede palet aan ouders verbeteren? Zijn er maatregelen mogelijk waar wij nog niet eerder aan gedacht hadden?

Zeven korte scans rond pijlers voor succes

De Scan Educatief Partnerschap is opgedeeld in zeven deelscans; dit zijn de pijlers die bijdragen aan de totstandkoming van educatief partnerschap: 

  • Visie op educatief partnerschap: hoe zien wij educatief partnerschap?
  • Bevorderen van een sterk educatief thuismilieu: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders voldoende weten en kunnen om hun kind thuis goed te begeleiden?
  • Omgaan met (super)diversiteit: hoe gaan wij goed om met de diversiteit aan ouders op onze school?
  • Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken: wat bieden ouders ons, en wat kunnen wij ouders bieden aan deskundigheidsbevordering?
  • Deskundige professionals: zijn onze leraren toegerust voor optimale communicatie met álle ouders?
  • Formele ouderparticipatie mogelijk maken voor alle ouders: alle ouders doen mee, ook in formele situaties.
  • Interprofessionele samenwerking: de wijk, de buurt, de wereld van onze kinderen, hoe benutten we die ten volle, met het oog op de ontwikkeling van kinderen?

De scan invullen?

De scan is gratis beschikbaar en kan door iedereen die er belangstelling voor heeft ingevuld worden. Na invullen ontvangt u tips en informatie rond de betreffende pijler. Invullen met uw team brengt het gesprek over educatief partnerschap op gang en helpt bij het maken van keuzes. Naar de scan Educatief Partnerschap.

Meer weten?

Wij praten graag met u door over implementatie van acties voor educatief partnerschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Popma petra.popma@itta.uva.nl en Marlies Elderenbosch marlies.elderenbosch@itta.uva.nl

De scan is ontwikkeld door het ITTA, in samenwerking met  het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, en de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam.