8 okt. 2018 - 16:19:14 Publicatiedatum: 25 juli 2018

Coachende aanpak laaggeletterden is veelbelovend

‘Al pratend ontdekt de leerder zijn route.’

Omgaan met de Digitale Overheid kan een uitdaging zijn voor hen die de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) niet voldoende beheersen.
Tegelijkertijd krijgen juist laaggeletterden vaker te maken met de Digitale Overheid, vanwege recht op uitkeringen en toeslagen.

Met het project DOEN?! wordt dit probleem duurzaam aangepakt door met coaching de autonomie van laaggeletterden te bevorderen. En dat blijkt een succes! 

‘Vergelijk het leren met een fietspad: je gaat niet alleen rechtdoor, maar je zigzagt van links naar rechts.’

In het project Digitale Overheid, En Nu?! zijn acht pilots uitgevoerd met de coachende aanpak. De ervaringen van de coaches en leerders hebben geleid tot de ontwikkeling van de volgende producten:

  • Enthousiasmerende brochure over coachen van laaggeletterden;
  • Overdraagbare coachtraining, inclusief videomateriaal van voorbeeld-coachgesprekken;
  • Toolbox voor coaches met functionele tools voor in de praktijk;
  • Verslag van de ervaringen met de aanpak.

De materialen zijn vrij te downloaden via de projectpagina. Ook vindt u hier meer informatie over het project Digitale Overheid, En nu?!