14 nov. 2013 - 10:04:09 Publicatiedatum: 13 november 2013

Conferentie Het Schoolvak Nederlands

Het schoolvak Nederlands staat weer centraal op de 27ste conferentie Het Schoolvak Nederlands op 29 en 30 november.  Piet Litjens en Lies Alons van het ITTA leveren een bijdrage.

Aandacht voor taalproblematiek in de lerarenopleiding

Hoe worden toekomstige leraren tijdens de opleiding voorbereid op de taalproblematiek die zij tegenkomen in het beroepsgericht onderwijs? Piet Litjens en Carolien Frijns (CTO) hebben hier onderzoek naar gedaan. Zij presenteren op de HSN hoe leraren Nederlands worden geschoold en getraind om lessen Nederlands te geven en hoe vakleraren in de opleiding worden voorbereid om taalontwikkelend vakonderwijs te verzorgen in het beroepsgericht onderwijs.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Meer informatie over dit onderzoek.

Leesondersteuning door tutoren

Lies Alons zal samen met Femke Scheltinga het project Leescoaches in het Voortgezet Onderwijs presenteren. Het project heeft als doel de leesvaardigheid van vmbo-leerlingen uit de brugklas te verbeteren door inzet van tutoren uit 5 vwo.  Tijdens de presentatie zal verteld worden over de aanpak en het resultaat. Meer informatie over dit project.

Wanneer: 29 en 30 november 2013
Waar: Hogeschool Utrecht
Faculteit Educatie
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Meer informatie over het programma en aanmelden