2 nov. 2016 - 16:33:22 Publicatiedatum: 10 oktober 2016

De Toekomst van Educatie

Aanbevelingen voor een kwaliteitsslag in beleid

Welke aandachtspunten kunnen zorgdragen voor een kwaliteitsslag in educatiebeleid?
Een aantal vertegenwoordigers van het educatieveld heeft aandachtspunten geformuleerd voor beleidsmakers en -uitvoerders. Deze kunnen helpen bij het vergroten van de impact van educatie-inspanningen op korte en lange termijn.

Doel

Het moet mogelijk zijn met een aantal acties de volwasseneneducatie te versterken, met name door aandacht voor de infrastructuur van de volwasseneneducatie en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod. Het document Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie (pdf) geeft een overzicht van de aandachtspunten die volgens de opstellers van essentieel belang zijn. De opstellers zullen deze aandachtspunten als onderlegger gebruiken voor een reeks gesprekken waarvoor zij beleidsontwikkelaars en -uitvoerders zullen uitnodigen.

Korte toelichting

Volwasseneneducatie is één van de middelen om maatschappelijke knelpunten zoals sociale uitsluiting, werkloosheid en schulden te voorkomen en ouderbetrokkenheid, communicatie met de overheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. In de huidige situatie lekt veel kennis weg door vertrekkende professionals en worden concessies gedaan aan de kwaliteit van het aanbod. De daarmee gepaard gaande maatschappelijke risico’s op korte en lange termijn zullen, zowel financieel als vanuit menselijk oogpunt, onwenselijk zijn.

Opstellers

Wil van Dijk – voorzitter Stichting ABC
Monique Deenik – directeur TopTaal
Sylvia de Groot Heupner – directeur Het Begint met Taal
Simon Verhallen – Beroepsvereniging van Docenten NT2 (BVNT2)
Ina den Hollander – senior consultant CINOP
Maurice de Greef – gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel
Elwine Halewijn – senior adviseur ITTA

Verspreiding

Dit document is zoals aangegeven bedoeld als begin voor een reeks gesprekken met stakeholders en belangenbehartigers. De opstellers hebben het gericht gestuurd aan de volgende partijen:

Projectleiding Programmateam Tel mee met Taal
Steunpunt Basisvaardigheden (reeds aangegeven het inhoudelijk te ondersteunen)
Inspectie van het Onderwijs
Stichting Lezen & Schrijven (reeds aangegeven het inhoudelijk te ondersteunen)
VNG
Contactgemeenten voor volwasseneneducatie (een aantal van hen heeft reeds aangegeven het inhoudelijk te ondersteunen)
LVO (reeds aangegeven het inhoudelijk te ondersteunen)
DIVOSA
Learn for Life
Tweede kamerleden van:

  • 50 PLUS
  • CDA
  • CU
  • D66
  • Groen Links
  • PvdA  
  • PVV
  • SGP
  • SP
  • VVD

Het staat verder iedereen vrij om het verder te verspreiden.