12 feb. 2019 - 09:30:55 Publicatiedatum: 31 januari 2019

Doelgericht analfabete leerlingen in de ISK leren lezen en schrijven

Werken met een Leerlijn Alfabetisering ISK

ISK-docenten in de alfaklas staan voor de uitdaging leerlingen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven een goede start te geven in het onderwijs. De Leerlijn Alfabetisering ISK geeft een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. De leerlijn biedt docenten concrete handvatten voor de les in de eigen alfaklas en is vrij beschikbaar.

Beschikbaar via Wikiwijs

De leerlijn is vrij beschikbaar via Wikiwijs en bestaat uit een overzicht van onderdelen met doorlinks naar streefdoelen per vaardigheid en voorbeelden van passend lesmateriaal. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. Omdat woorden leren zo’n belangrijke plaats inneemt in deze fase is er ook een Basiswoordenlijst van 600 woorden en een Startwoordenlijst van 100 woorden te vinden.

Werken met de leerlijn

Bij de leerlijn is een training ontwikkeld voor ISK-docenten, waarin docenten concrete handvatten krijgen voor het gebruik van de leerlijn in de eigen alfaklas.

Ga voor meer informatie over de training naar Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK.

Ontwikkeling

Deze leerlijn is ontwikkeld door het ITTA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad.