18 jun. 2018 - 15:29:18 Publicatiedatum: 22 november 2015

Een nieuwe blik op buitenschools leren

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij informeel taal leren

Vrijwilligers spelen een steeds grotere rol bij het leren van de Nederlandse taal. In de taalcursus leert de anderstalige de basis en met een ondersteuner buiten de les wordt verder geoefend. Een succesvolle formule: het blijkt dat anderstaligen die begeleid worden door een taalcoach, taalmaatje of taalvrijwilliger sneller de taal leren, meer zelfvertrouwen hebben en dat de participatie en integratie verbetert.

Taal leren in de praktijk

Het ITTA werkt al vanaf begin jaren negentig met het principe van buitenschools leren: in je eigen omgeving oefenen en in praktijk brengen van wat je in de les hebt geleerd. Zo wordt  taalcontact - een van de belangrijkste succesfactoren voor het leren van Nederlands - tot stand gebracht en wordt het geleerde verankerd en uitgebreid. De ervaringen met het oefenen brengt de taalleerder weer mee naar de les, waar de docent er weer op verder bouwt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u anderstaligen kunt begeleiden bij het leren van de taal buiten de les? Bent u geïnteresseerd in training in uw eigen vaardigheden als vrijwillige taalondersteuner? Neemt u dan gerust contact op met Bregje Kaars Sijpesteijn: bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl of Elwine Halewijn: elwine.halewijn@itta.uva.nl / 020 525 3844. Meer informatie over onze ervaring met praktijkgericht leren in een non-formele context vindt u bij Buitenschools leren.