27 feb. 2015 - 13:01:28 Publicatiedatum: 14 januari 2015

EU-Speak 2 Internationale Study Circle

Pilot met internationaal platform voor docententraining

EU-speak is een project waarin verschillende Europese landen samen werken aan de professionalisering van docenten van laagopgeleide volwassen immigranten. Momenteel wordt de Study Circle ontwikkeld: een platform voor uitwisseling van ervaringen en kennis.

In deze vernieuwende benadering van docententraining krijgen docenten gedurende vijf weken elke week een opdracht, waarna ze met een zelf te kiezen andere docent uit de training hun ervaringen uitwisselen. Doel is dat docenten op een gestructureerde manier zelfstandig hun deskundigheid bevorderen.

Meer informatie

Een korte beschrijving van het project vindt u in het persbericht. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het ITTA.