25 nov. 2013 - 16:57:39 Publicatiedatum: 25 november 2013

Europese toolkit voor arbeidsmarktadviseurs van werkzoekende migranten

European Migrant Adviser Toolkit

De European Migrant Adviser Toolkit is een Engelstalig instrument voor toeleiders en adviseurs van migranten die werk zoeken. Het instrument geeft een volledig beeld van de stappen die de migrant moet nemen.

Toolkit, adviezen en praktische tips

Het instrument biedt adviezen en praktische tips voor de verschillende aspecten van de ondersteuning. Ook is er een Toolkit met overzichtelijke, beproefde instrumenten om de ondersteuning van deze specifieke groep werkzoekenden professioneel aan te pakken.

Speciale aandacht is er voor drempels als culturele verschillen, discriminatie en het risico van terecht komen in werk op een lager niveau dan de migrant wenst en aankan. Een aantal van de checklists, stroomschema’s en vragenlijstjes zijn ook geschikt voor autonoom gebruik door hoger opgeleiden, die het Engels beheersen.

Ontwikkeling van de Toolkit

Het instrument is ontwikkeld door een consortium van Europese organisaties, die brede ervaring hebben met begeleiden naar werk van deze doelgroep. Er is gekeken naar waar migranten in de meeste landen binnen Europa tegenaan lopen bij het zoeken naar werk dat goed bij hen past.

Network Language for Work

Elwine Halewijn van het ITTA is lid van het European Network van de European Centre for Modern Languages (ECLM). Binnen dit netwerk worden instrumenten en ervaringen uitgewisseld en nieuwe concepten ontwikkeld. Engelse leden van dit netwerk hebben dit instrument ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over de Toolkit vindt u op: Migrant Toolkit.