18 dec. 2017 - 11:17:56 Publicatiedatum: 8 maart 2013

Expertisecentrum TOP van start!

Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie

Het ITTA verzorgt vanaf november 2012, met subsidie van het ministerie van SZW, het landelijke Expertisecentrum TOP. Het Expertisecentrum richt zich op ouders van kinderen in vve, po en vo.

Waarom een Expertisecentrum TOP?

Kinderen van laagtaalvaardige/laaggeletterde ouders hebben grote kans ook weer laaggeletterd te worden. Om taalachterstanden echt aan te pakken, is aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen belangrijk. Maar ook voor de taalontwikkeling van de ouders, educatief thuismilieu, empowerment en ouderbetrokkenheid.

In de loop der jaren zijn er veel oudercursussen opgezet en de aandacht voor family literacy groeit. Bij beleidsmakers, scholen én ouders is grote behoefte aan informatie. Het Expertisecentrum TOP brengt de verschillende ontwikkelingen op het gebied van beleid, onderzoek en praktijk bij elkaar en biedt een platform voor uitwisseling.

Wat doet het Expertisecentrum TOP?

De activiteiten van het Expertisecentrum TOP bestaan uit:

  • Een behoefteonderzoek onder ouders, scholen en gemeenten.
  • Een literatuurstudie naar onderzoek en interventieprogramma’s van taal en ouderparticipatie en family literacy.
  • Expertmeetings rond de vraag welke interventies scholen en gemeenten kunnen bieden om de verantwoordelijkheid en de capaciteiten van ouders te vergroten.
  • Het ontwikkelen van een TOP-scan, waarmee lopende en nieuwe projecten gemonitord worden.
  • De uitvoering van TOP-projecten en volgen van pilots van andere organisaties.
  • Inventariseren van good practices

Contact en nieuwsbrief

Alle informatie, good practices, instrumenten worden beschikbaar gesteld via de website van het Expertisecentrum TOP.

Neem voor informatie contact op met het ITTA, info@itta.uva.nl of 020 525 3844.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Abonneert u zich dan hier.