26 jul. 2016 - 09:59:43 Publicatiedatum: 26 mei 2016

Expertmeeting inburgering-vaktrajecten mbo

Uitwisseling ervaringen roc's op 28 juni 2016

Nederlandse gemeenten hebben te maken met grote aantallen vluchtelingen en hebben behoefte aan geschoolde arbeidskrachten. Hoe leiden we inburgeraars met succes naar werk? Combinatietrajecten van inburgering, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en vakopleiding kunnen een antwoord zijn.

Op 28 juni organiseerde het ITTA met Bas Schuiling Consultancy. een uitwisselingsbijeenkomst voor roc's.

Uitwisselingsbijeenkomst Arbeidsmarktgerichte Combinatietrajecten Vluchtelingen

De Mbo Raad en het ITTA ontvingen vertegenwoordigers van diverse roc's om hun expertise en praktijkervaring met gelijksoortige combinatietrajecten te delen. Het doel van de uitwisselingsbijeenkomst op 28 juni 2016 was het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden, inventariseren van knelpunten en het uitwisselen van expertise.

  • Kenmerken van de populatie: ontsluiten aanbod
  • Regierol gemeente: Infrastructuur en ketenmanagement: samenwerking gemeenten-roc’s
  • Passend opleidingsaanbod voor vluchtelingen: trajectbeschrijving en onderwijsmodel
  • Samenwerking Educatie-Beroepsonderwijs
  • Financieringsmogelijkheden en –modellen

Deelnemers

Van de deelnemers werd verwacht dat zij over de nodige expertise en praktijkervaring met gelijksoortige trajecten beschikken en/of al bezig zijn om gecombineerde inburgering-vaktrajecten op te zetten.

Zie ook Handreiking Anderstaligen examineren in het mbo en Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo

Zie ook Training gecombineerde trajecten voor vluchtelingen