13 jan. 2014 - 17:41:57 Publicatiedatum: 17 september 2013

Expertmeeting Taalzwakke leerlingen en 2F - Concrete stappen naar een taalaanpak

8 oktober 2013 Amersfoort

Is 2F haalbaar voor taalzwakke leerlingen? "Een aantal van mijn leerlingen zal 2F nooit halen voor het examen!" Een uitspraak die veel gehoord wordt in het onderwijs. Over welke leerlingen hebben we het dan? Het is zaak deze leerlingen tijdig te signaleren en te bepalen wat ze nodig hebben.

Dinsdag 8 oktober organiseren Profiel en ITTA een expertmeeting rond het onderwerp: Welke begeleiding bied je taalzwakke leerlingen om zich te ontwikkelen richting 2F?

Pilotexamens 2F in schooljaar 2013-2014

Met de invoering van de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is taal weer een examenvak geworden in het mbo. Welke beroepsopleiding studenten ook volgen, alle mbo-4 studenten vanaf cohort 2010 doen examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 3F en alle mbo 1, 2 en 3 studenten op niveau 2F. Vanaf pilotjaar 2012-2013 nemen mbo-1-studenten deel aan de pilotexamens 2F. In 2014 besluit het ministerie van OCW of de 2F-examens toegankelijk en/of verplicht worden voor studenten aan een mbo-1-opleiding (entree-opleiding).

Programma

In deze expertmeeting staan twee aandachtspunten centraal:
1. Signalering en diagnose: Vaststellen van het taalniveau en de leerbehoefte
2. Onderwijsaanbod: Het wegwerken van taalachterstanden.

De doelgroep voor deze expertmeeting is beleidsmedewerkers, teamleiders, regisseurs en taalcoaches.

Download het programma.

Data en locatie

Datum: dinsdag 8 oktober 2013 - 12.00-17.00 uur 
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Programma en aanmelden

Informatie over kosten en aanmelden vindt u op de website van Profiel.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze expertmeeting kunt u contact opnemen met Lies Alons lies.alons@itta.uva.nl - 020 525 3844.