8 okt. 2018 - 16:07:40 Publicatiedatum: 6 september 2018

Fast Lane: praktische materialen voor de begeleiding van inburgeraars

Snel op weg naar werk of beroepsopleiding

Inburgeraars helpen voorbereiden op werk en/of stage? Het Erasmus+ project 'Fast Lane to the Labour market & VET' is afgerond en heeft een schat aan praktische materialen opgeleverd die gratis te gebruiken zijn.

Bekijk de video om snel een beeld van het project te krijgen.

Gemakkelijker een weg naar werk of opleiding

In het project Fast Lane to the Labour market & VET hebben partners uit vijf landen een aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van inburgeraars die snel hun weg moeten vinden naar de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding.

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

  • Een overzicht van succescriteria voor de arbeidstoeleiding van vluchtelingen
  • Een quickscan waarmee competenties van vluchtelingen snel en eenvoudig in kaart kunnen worden gebracht
  • Een set met praktijkopdrachten en een stagelogboek voor het versterken van de taalvaardigheid, beroepscompetenties en soft skills (bijv. werknemersvaardigheden)
  • Trainingsmaterialen voor opleiders en werkgevers
  • Een video over het project 
  • Instrumenten voor monitoring van de voortgang van inburgeraars

Alle materialen en instrumenten zijn vrij te gebruiken en in vier talen te downloaden op www.fastlane-project.eu.
Een beschrijving van het project in het Nederlands is te vinden op de ITTA-pagina Fast Lane: snel op weg naar werk of opleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project of de toepassing binnen uw eigen organisatie kunt u contact opnemen met Bregje Kaars Sijpesteijn.

Partners

In dit Erasmus+ project werkten partners uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Italië samen. Vanuit Nederland zijn het ITTA en de ROC's Alfa-college en Scalda betrokken.