17 feb. 2014 - 12:50:15 Publicatiedatum: 5 februari 2014

Feedback op afstand

Webbased instrument voor coaching van en door docenten

Beginnende docenten in het voortgezet onderwijs hebben aandacht en ondersteuning nodig. Het nieuwe instrument Feedback op afstand maakt dat nu eenvoudig. Beginnende docenten, maar ook docenten met ervaring, kunnen een filmpje van hun eigen les plaatsen op een beschermde website. Op een tijdstip naar keuze kunnen zij elkaar op een veilige manier feedback geven.

Vanaf maart zal het instrument gratis beschikbaar zijn voor scholen en docenten. U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte gehouden te worden.

Veilige omgeving voor filmpjes van eigen lessen

Feedback op afstand is een webbased reflectie- en coachingsinstrument en bestaat uit een website met:

  • Filmpjes met goede voorbeelden van veel voorkomende situaties van interactie, inhoud en organisatie in de klas.
  • Een zelfreflectie-instrument om de focus van de feedback te bepalen.
  • Een webbased coachingomgeving: een beschermde omgeving voor het plaatsen van filmpjes van eigen lessen.
  • Een digitale handreiking voor hoe je kunt werken met het instrument.

Leren van voorbeeldfilmpjes en feedback van collega's

Docenten gebruiken het instrument voor het verbeteren van hun pedagogische en didactische vaardigheden en voor het (verder) ontwikkelen van een reflecterende attitude.

De voorbeeldfilmpjes geven goede voorbeelden van situaties in de klas. Door opnames van eigen lessen te plaatsen kunnen docenten hun eigen lessen terugzien. Met het reflectieformulier kunnen zij bepalen wat voor verbetering vatbaar is en waar zij aan willen werken. Opnames kunnen ook gedeeld worden, bijvoorbeeld met een collega of een mentor. Of er kan een expert op afstand worden gevraagd feedback te geven.

Binnenkort gereed en vrij beschikbaar

Feedback op afstand is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en vanaf maart 2014 vrij beschikbaar via School aan Zet.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail aan aan Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl. U kunt ook bij haar terecht voor inhoudelijke en praktische vragen rondom Feedback op afstand.