13 jun. 2018 - 15:32:45 Publicatiedatum: 13 juni 2018

Gezinsgericht programma effectief voor woordenschat peuters

Promotie Rosa Teepe

Op vrijdag 8 juni promoveerde Rosa Teepe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar proefschrift getiteld Enhancing preschoolers' vocabulary through family literacy programs. Rosa heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het gezinsgerichte programma VVE Thuis op de woordenschatontwikkeling van peuters. VVE Thuis in combinatie met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie bleek een positieve invloed te hebben op de woordenschatontwikkeling van peuters.

Al tijdens de vroege kinderjaren bestaan er grote verschillen tussen kinderen in het aantal woorden dat zij kennen en de snelheid waarmee ze nieuwe woorden leren. In haar onderzoek laat Rosa Teepe zien dat zowel cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen als omgevingsfactoren een rol spelen in deze vroege woordenschatontwikkeling. Bovenal toont zij aan dat gezinsgerichte programma’s die beogen ouderbetrokkenheid te stimuleren de woordenschatontwikkeling kunnen bevorderen. Rosa onderzocht twee varianten van het bestaande gezinsgerichte programma VVE Thuis. Het doel van dit programma is om interactie tussen ouder en kind te stimuleren en een taalrijke thuisomgeving tot stand te brengen. VVE Thuis is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. In haar onderzoek bracht Rosa de effecten van een variant met activerende leervormen en een variant met technologie-ondersteund leren in kaart. Ze laat zien dat beide aanpakken de passieve woordenschat van jonge kinderen stimuleren, waarbij de variant met activerende leervormen het meest effectief is. Wel blijkt dat met de implementatie van gezinsgerichte programma’s een aanzienlijke tijdsinvestering gemoeid gaat en dat de realisatie van technologie-ondersteund leren complex is. Dit onderzoek benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid en een rijke thuissituatie voor de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Ludo Verhoeven (Radboud Universiteit), prof. dr. Ron Oostdam (Kenniscentrum Hogeschool van Amsterdam) en dr. Inge Molenaar (Radboud Universiteit).

 

Wilt u meer weten? Hier vindt u de digitale versie van haar proefschrift Enhancing preschoolers' vocabulary through family literacy programs, of neem contact op met Rosa: rosa.teepe@itta.uva.nl.