14 dec. 2018 - 12:46:55 Publicatiedatum: 13 december 2018

Goed van start: verlengde intake ISK

Resultaten onderzoek Passend onderwijs aan nieuwkomers

Een verlengde intake betekent de tijd nemen om een beeld van de ISK-leerlingen te vormen. Dat kan aan de hand van toetsen, maar ook observaties kunnen nuttige informatie opleveren. In het NRO-onderzoek, uitgevoerd door het ITTA in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, is een verlengde intakeprocedure ontwikkeld waardoor docenten een beter beeld krijgen van de leerling en op die manier het juiste onderwijs kunnen bieden.

Verlengde intakeprocedure

In dit project is met vijf ISK’s een verlengde intakeprocedure ontwikkeld en toegepast. Het gebruik van observatieformulieren dwingt docenten om systematisch naar het leergedrag van leerlingen te kijken. Docenten merkten op zij dit vaak onbewust doen, maar zich nu meer bewust op deze aspecten van leergedrag en instructie richtten.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels beschikbaar. Meer over het onderzoeksproject kunt u vinden via de pagina Goed van start: een verlengde intake in de ISK!

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie afkomstig van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).