31 mei 2017 - 12:39:28 Publicatiedatum: 8 mei 2017

Grip op dyslexie in het mbo

Lancering nieuw Protocol Dyslexie mbo: 21 juni 2017

Het Protocol Dyslexie voor het mbo is volledig herzien. Op 21 juni 2017 wordt het herziene protocol gelanceerd tijdens de conferentie Grip op dyslexie in het mbo. U kunt zich aanmelden voor de conferentie. Toegang is gratis.

Aanmelden en vragen

U kunt zich  tot 1 juni a.s. aanmelden voor de conferentie door een mail te sturen naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.

Uitnodiging Conferentie Grip op dyslexie in het mbo

Ontwikkeling nieuwe protocol

Het vorige protocol Dyslexie voor het mbo sloot niet meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is het protocol geactualiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, Cinop, ITTA UvA en KPC Groep. Zij worden hierbij ondersteund door het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo. Het Protocol Dyslexie mbo is herzien in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.