28 mei 2014 - 18:05:21 Publicatiedatum: 20 mei 2014

Grip op Taal

Het nieuwe platform voor het beoordelen van instellingsexamens

Docenten vragen om voorbeelden en oefenmateriaal voor het beoordelen van instellingsexamens Nederlands. Zij zien in de praktijk dat het cijfer niet altijd overeenkomt met hun inschatting van het taalniveau van een kandidaat en voelen zich onzeker over hun beoordeling. Daarnaast ontbreekt het docenten vaak aan tijd om samen met collega's taalproducten te beoordelen en bespreken. Het nieuwe beoordelaarsplatform www.gripoptaal.nl komt tegemoet aan deze behoefte.

Op deze website zijn taalprestaties van kandidaten te vinden voor de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren op 2F en 3F, waarmee docenten en taalassessoren kunnen oefenen in het beoordelen. Hun beoordeling kunnen ze vergelijken met de normbeoordelingen van een expertgroep. Het is prachtig oefenmateriaal voor docenten die in teamverband willen zien op welke manier de productieve taalvaardigheden in de instellingsexamens het best beoordeeld kunnen worden. Naast de taalprestaties zijn er op deze website ook tips te vinden voor gespreksleiders van de examens Gesprekken voeren.

Grip op Taal is ontwikkeld door Cito, in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. ITTA nam zitting in de expertgroep.