11 okt. 2016 - 14:01:32 Publicatiedatum: 10 oktober 2016

Het groene brein en pijnlijke contacten

Samenwerken aan taalontwikkeling in het mbo

Waarin verschillen mensen van apen? En waarom hebben sommige leerlingen zo'n moeite zich sociaal- cognitief te handhaven? Hoe kunnen we zorgen dat we goed blijven functioneren en wat doet 'gedoe' met ons brein? Twee onderwerpen die voorbijkwamen tijdens de studiedag van de Mbo Taalacademie. Samenwerken aan taalontwikkeling Nederlands in het mbo was het thema van de dag.

Teams die taalonderwijs willen koppelen aan de beroepscontext moeten een gezamenlijke visie ontwikkelen op onderwijs, een passend programma maken en de verschillende vakken op elkaar afstemmen. Op deze studiedag kwamen voorwaarden voor en voorbeelden van de samenwerking tussen taal- en vakdocenten aan bod.

Ronald Hünneman van de Rijksuniversiteit Groningen gaf een lezing over de orde van intentionaliteit; iets wat bepalend is voor hoe onze contacten met anderen verlopen.
Frank Schurink ging in op het omgaan met gedoe. Gedoe is er volop in het mbo, maar hoe reageert het menselijk brein hierop? Een lezing over gedoemanagement.

Meer informatie over deze en komende studiedagen is te vinden op Mbo Taalacademie

Aanbieding!

In het kader van de studiedag geeft Coutinho tot 23 oktober korting op drie relevante boeken. Ga naar www.coutinho.nl.

  • Taalbewust beroepsonderwijs, Tiba Bolle en Inge van Meelis. Kortingscode BOLLE5eur
  • Handboek taalgericht vakonderwijs, Maaike Hajer en Theun Meestringa. Kortingscode HAJER5eur
  • Lessen in orde in het mbo, Peter Teitler. Kortingscode TEITLER5eur
  • Doelgroepen:
  • MBO