7 sep. 2015 - 12:59:08 Publicatiedatum: 9 juli 2015

Het ITTA is ondertekenaar van het Taalakkoord

Het ITTA heeft zich als taalpartner verbonden aan het Taalakkoord. Het Taalakkoord is een afspraak tussen het ministerie van SZW, bedrijven en taalinstituten om taalvaardigheid op de werkvloer te stimuleren. De ondertekenaars van het Taalakkoord – bedrijven en organisaties - zien namelijk iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving.

Doel van het Taalakkoord is dan ook dat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. De aanpak van de ondertekenaars is erop gericht de taal van werknemers te verbeteren via taalscholing op de werkvloer en andere activiteiten.

Bedrijven kunnen via een stimuleringsregeling een bijdrage aanvragen voor het uitvoeren van taaltrainingen Nederlands op de Werkvloer.

In het ambitiedocument kunt u lezen hoe het ITTA aan het Taalakkoord zal bijdragen. Het ITTA gaat werkgevers helpen om hun scholingsvraag helder te krijgen en te adviseren over passende taal- en scholingstrajecten. Hoe dat concreet vorm kan krijgen heeft het ITTA laten zien in een workshop over doelen en vormen voor trajecten, tijdens de de bijeenkomst voor ondertekenaars van het Taalakkoord op 18 juni 2015.

Het ITTA is verder actief in kwaliteitsverbetering in de communicatie op de werkvloer via de korte opleiding Docent Nederlands op de Werkvloer, een 'gouwe ouwe' in ons trainingsaanbod. Docenten leren in deze training hoe zij een effectieve cursus Nederlands op de Werkvloer geven. In het najaar van 2015 wordt deze training opnieuw aangeboden.

Meer informatie vindt u in het Het Taalakkoord en in de Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers.