27 mei 2019 - 15:44:07 Publicatiedatum: 16 mei 2019

Het ITTA op de BVNT2 Conferentie 2019

Op 18 mei vond de jaarlijkse conferentie van de BVNT2 plaats. Ook het ITTA was hier dit jaar te vinden, zowel met een stand op de uitgeversmarkt als bij verschillende workshops. Hieronder een korte beschrijving van de workshops die gegeven werden. De presentaties worden gedeeld op de website van de BVNT2. 

Petra Popma – Snel van start in de ISK-alfaklas
Hoe geef je jongere analfabete anderstaligen een snelle start met het leren van het Nederlands? Wat zijn zinvolle eerste stappen in het alfabetiseringsproces en hoe werk je daaraan op een manier die motiveert en activeert? Welke lesmaterialen en werkvormen passen hierbij? Hier kijken we naar aan de hand van de leerlijn alfabetisering ISK die het ITTA ontwikkelde.

Elwine Halewijn – Digitale vaardigheden in de les, hoe pak je dat aan?
Wil je tijdens jouw lessen meer aansluiten op de nieuwe digitale wereld? Kom dan kennismaken met de Module Digitale Vaardigheden, een van de opleidingsmodules voor de Docent Basisvaardigheden. Tijdens deze workshop bespreken we hoe digitale vaardigheden verweven zijn met basisvaardigheden als taal en rekenen, en hoe je daar op kunt inspelen tijdens de les. Vakinhoudelijke kennis en procesbegeleiding komen hier samen. 

Inge van Meelis – Beroepsgerichte taalcompetenties in de NT2-les
In deze workshop besteden we aandacht aan een hedendaagse beroepsgerichte aanpak bij het leren van de tweede taal en werken we een 21e eeuwse, beroepsgerichte taaltaak uit tot een inspirerende NT2- opdracht. Uitgangspunt zijn de vijf vuistregels van effectieve didactiek. 
O jee, een NT2-leerling in de klas. NT2-handreiking voor docenten vo en mbo

Bregje Kaars Sijpesteijn – Praktijkgericht lesgeven is topsport 
Vanuit vier inzichten uit de sport gaan we in deze workshop aan de slag met hoe je een nieuw idee of werkwijze kunt inbedden in je lessen. Je analyseert hierbij je eigen competenties en maakt een plan voor je eigen ontwikkeling

Elwine Halewijn – Werkvormen voor groepscoaching
In de afgelopen jaren is in twee projecten (ALL-SR en DOEN?!) gewerkt aan een coachende didactiek, waarin de eigen leerdoelen van leerders en hun eigen manieren en acties om daaraan te werken als uitgangspunt genomen worden. In de workshop gaan we op praktische wijze met elkaar in op (groeps)coaching en aan de gang met de werkvormen die tot dan toe ontwikkeld zijn (en nieuwe bedenken mag natuurlijk ook!)

Marlies Elderenbosch – Samenwerking en afstemming: de docent en vrijwilliger
Met welke vrijwilligers heb je te maken, wat kun je van hen verwachten, wat is jouw rol als docent in dit geheel en hoe werk je effectief samen? Tijdens deze praktische workshop gaan we o.a. aan de hand van de opbrengsten van VIME aan de slag met bovenstaande vragen.