12 okt. 2017 - 15:08:30 Publicatiedatum: 27 september 2017

Hoe 21e-eeuws zijn de 21e-eeuwse vaardigheden?

Geslaagde studiedag Mbo Taalacademie

Kritisch denken, informatievaardigheden en samenwerken worden genoemd als 21e-eeuwse vaardigheden. Maar hoe nieuw en 21e-eeuws zijn deze vaardigheden eigenlijk? Dit en meer kwam aan bod tijdens de studiedag van de Mbo Taalacademie, op 22 september jl.

Onder meer Andrea Klaeijsen (ECBO) lichtte op de studiedag van de Mbo Taalacademie toe hoe deze 21st century skills samenhangen met het werk van de toekomst. Waarop Pedro de Bruyckere zich afvroeg hoezeer deze vaardigheden nou eigenlijk van deze tijd zijn. Zeker nieuw deze eeuw zijn de digitale vaardigheden en online geletterdheid. Patrick Koning liet zien dat ‘online' zijn iets anders is dan ‘mediawijs' zijn. En onder het motto 'kleppen dicht' liet Michel van Ast voorbeelden zien van het effectief inzetten van ICT.

Bekijk een impressie van de dag

Delen en doen!

Zet de volgende studiedag van 26 januari 2018 vast in uw agenda! Deze dag staat in het teken van de kwaliteit van het vak Nederlands en de rol van de docent. In actielabs en korte clinics wisselen docenten ervaringen uit en krijgen ze concrete handvatten om de kwaliteit van hun eigen lessen te verbeteren.