28 nov. 2014 - 16:17:17 Publicatiedatum: 28 november 2014

Inburgering 2015

Werkbijeenkomst voor Keurmerkhouders Blik op Werk

Hoe kunnen taalaanbieders en arbeidsmarkttoeleiders samenwerken in ondersteuning van inburgeraars? In de bijeenkomst Arbeidsmarktmodule - matching op samenwerking van Blik op Werk krijgen zij inspiratie voor samenwerking en is er gelegenheid een partner te vinden.

Nieuwe inburgeraars moeten vanaf 1 januari 2015 examen doen in het onderdeel Oriëntatie op de arbeidsmarkt, de zogenaamde Arbeidsmarktmodule. Voor dat examenonderdeel maken zij aan de hand van een portfolio een loopbaanplan. Het ligt voor de hand dat de huidige aanbieders deze inburgeraars een totaalpakket willen aanbieden, met begeleiding op alle onderdelen van het inburgeringsexamen. Maar taaldocenten zijn niet bij uitstek degenen met de juiste kennis voor de begeleiding naar dit examen.

Blik op Werk biedt daarom Keurmerkhouders Inburgeren en Keurmerkhouders met expertise rond arbeidsmarkttoeleiding de gelegenheid om samenwerking te verkennen. Het ITTA geeft in deze bijeenkomst informatie over de uitgevoerde pilots met de Arbeidsmarktmodule en geeft voorbeelden van hoe de samenwerking gestalte kan krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van Blik op Werk.
Voor meer informatie over de Arbeidsmarktmodule kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn: elwine.halewijn@itta.uva.nl.