3 feb. 2014 - 16:05:58 Publicatiedatum: 28 januari 2014

Jubileumstudiedag Mbo Taalacademie

150 bezoekers op de twintigste studiedag

Op de jubileumdag van de Mbo Taalacademie was het drukker dan ooit. Een bewijs dat taal in het mbo nog steeds hoog op de agenda staat en docenten gáán voor kennis en inspiratie. Hieronder een korte impressie van 24 januari 2014.

Actualiteit en achtergronden

Zoals gewoonlijk trapte Alet van Leeuwen van het Steunpunt taal en rekenen af met Actuele ontwikkelingen rond onderwijs en examinering taal in het mbo.

Folkert Kuiken van de Universiteit van Amsterdam ging vervolgens in op het stimuleren van de taalontwikkeling van mbo studenten. Daarbij trok hij trok hij parallellen met het basisonderwijs en het hbo.

Praktijkgericht onderzoek naar taalgericht werken in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs vormde het onderwerp van de presentatie van Maaike Hajer, lector Professionalisering van leraren voor Taalgericht Vakonderwijs, Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van Malmö.

Workshops

In de workshops gingen deelnemers onder andere in gesprek over het belang van beroepsgericht taalonderwijs voor het leren van taal (Monique Bulle, ICE) en het belang van talige ondersteuning in rekenklassen voor de ontwikkeling van reken- én taalvaardigheid (Jantien Smit, UU/Hogeschool Saxion). Tessa van Velzen van Cinop lichtte de instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven toe.

Taalbewust beroepsonderwijs

Drie Mbo taalcoaches van het eerste uur kregen op ludieke wijze de eerste exemplaren van de publicatie Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek aangeboden. De gelukkigen waren Margriet Dunning van het Drenthe College, Kuny Bouman van ROC Aventus en Caroline Blok van het da Vinci College.

Uitsmijter

De dag werd feestelijk afgesloten met een hilarisch optreden van Johan Goossens.

Derde en laatste studiedag van dit jaar

De volgende studiedag van de Mbo Taalacademie vindt plaats op vrijdag 16 mei. Kijk voor meer informatie over de Mbo Taalacademie op www.mbotaalacademie.nl.