16 okt. 2013 - 11:59:32 Publicatiedatum: 19 augustus 2013

KET-lessen: Gratis materiaal voor deskundigheidsbevordering VE

Praktijkvoorbeelden van lessituaties met reflectievragen voor docenten

Werken aan uw eigen docentcompetenties en die van uw team? KET-lessen bevat bijna 100 interessante passages uit de dagelijkse lespraktijk, voorzien van reflectievragen. De lessen zijn vrij toegankelijk via de website van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (KET).

Docentcompetenties

De passages hebben betrekking op verschillende docentcompetenties. KET (waarvan het ITTA deel uitmaakt) heeft bij alle passages vragen gemaakt die uitnodigen tot reflectie en discussie in het team. Ook hebben we beschreven hoe u er zelf of met uw collega’s mee kunt werken.

Een blik op de praktijk

De passages zijn ontleend aan de praktijk. Tussen 2009 en 2011 heeft KET in samenwerking met IVA onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren voor het onderwijs NT2 bij volwassenen. Daarbij voerden de onderzoekers ongeveer 150 lesobservaties van 3 uur uit. Zij maakten uitgebreide observatieverslagen van wat er gebeurde in de lessen.

Deze observatieverslagen bevatten vele praktijkvoorbeelden van docentvaardigheden waar docenten in het veld van kunnen leren. De Kwaliteitsgroep heeft uit alle verslagen een selectie gemaakt van passages die op verschillende laten zien hoe aspecten van docentcompetenties er in de praktijk uit zien. De passages zijn wel geanonimiseerd en soms samengesteld uit meerdere onderdelen van een les.

Beschikbaarheid KET-lessen

KET-lessen is gratis beschikbaar via de website van KET en biedt zodoende een vrij toegankelijke bron voor deskundigheidsbevordering.

KET-lessen is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van SZW.

Artikel uit LES, nummer 185: Reflecteren op voorbeelden uit de Nt2-praktijk