10 jun. 2013 - 15:33:15 Publicatiedatum: 21 mei 2013

Kwaliteitsgroep Educatie Taal ontwikkelt KET-KIT

Digitaal zelfevaluatie-instrument voor taalaanbieders

Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is. De KET-KIT is een combinatie van een digitaal instrument voor zelfevaluatie en een visitatie door KET.

KET is een samenwerkingsverband van ITTA, Radboud in'to Languages en VU NT2.

Kernvragen

Met het digitale instrument geeft u u antwoord op twee kernvragen:

  1. Wat is de kwaliteit van mijn aanbod op een aantal kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten?
  2. Op welke wijze is in mijn organisatie de kwaliteitsborging geregeld?

Certificering en verklaring van monitoring

Via de zelfevaluatie en de door KET uitgevoerde visitaties borgt u de kwaliteit en kunt u werken aan verbetering van het aanbod. Indien het aanbod voldoende inhoudelijke kwaliteit laat zien, ontvangt u een certificaat. Als duidelijk is dat u duurzaam en structureel uw aanbod monitort en verbetert, schrijft KET desgewenst een verklaring uit.

Doelgroep en soort aanbod

De KET-KIT kan gebruikt worden bij een grote diversiteit aan taaltrajecten: NT2 en NT1, zowel docentgestuurd aanbod als e-learning en combinaties daarvan, bij alfabetiseringtrajecten maar ook bij hoogopgeleiden.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de website kwaliteitsgroep.nl