1 jun. 2017 - 11:39:34 Publicatiedatum: 29 mei 2017

Laaggeletterden en coaching

Een handleiding voor coachen

Coaching: een effectieve manier om leerders te ondersteunen bij het formuleren en uitproberen van eigen leervragen, leerdoelen, acties en strategieën. Coaching is een essentieel onderdeel in het Erasmus+ project ALL-SR en het project DOEN?! Bij beide projecten staat het zelfstandig leervermogen van laaggeletterde personen centraal. Maar hoe kun je iemand coachen?

Handleiding voor coaching

ALL-SR partner Alexander Braddell heeft met de publicatie Citizen's curriculum guide to non-directive coaching informatie uit ALL-SR aangevuld tot een mooie handreiking voor coaches. Deze handreiking bevat informatie over de rollen van docent en coach, handvatten voor coaching en voorbeelden van coachgesprekken. Verder wordt de terminologie rondom coaching uitgelegd en worden voorbeelden van reflectievragen gegeven. Een must-read voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot coach!

Coachingsaanpak

In eerder genoemde projecten ALL-SR en DOEN?! werken ITTA, Kaatje Dalderop en andere partners gezamenlijk aan een coachingsaanpak specifiek gericht op laaggeletterde personen. De leervragen van de leerder staan centraal en de coach stuurt op het oplossingsproces - en niet primair op de oplossingen.