7 jun. 2016 - 12:46:48 Publicatiedatum: 19 april 2016

Laat ISK-leerlingen snel en gericht Nederlands leren

Leerlijnen voor de ISK

Hoe kunnen middelbare scholen 12- tot 18-jarige nieuwkomers een effectief en efficiënt leertraject bieden? De door ITTA en LOWAN ontwikkelde leerlijnen voor het eerste opvangonderwijs VO geven scholen handreikingen voor de inrichting en invulling van hun onderwijs.

Uitstroomprofielen en leerlijnen

Jonge nieuwkomers leren in twee jaar tijd de Nederlandse taal op een ISK en gaan daarna door naar een vervolgopleiding: naar het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of naar het praktijkonderwijs/werk. Binnen deze drie routes worden acht uitstroomprofielen beschreven. Voor de weg die de leerling aflegt naar een uitstroomprofiel zijn nu leerlijnen uitgewerkt die scholen kunnen gebruiken om hun onderwijs vorm te geven.

Beschikbare materialen

Per leerlijn is er beschikbaar:
• Een schets van het onderwijsprogramma, fases en vakken
• Een beschrijving van de didactische aanpak
• Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
• Streefdoelen NT2 in termen van het Raamwerk NT2 (ERK/CEF)

De leerlijnen zijn te downloaden op de website van LOWAN, het platfom voor het onderwijs aan nieuwkomers in po en vo.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u leerlijnen kunt uitzetten op uw school? Neemt u dan contact op met Lies Alons, projectleider Leerlijnen voor de ISK: lies.alons@itta.uva.nl.

Wilt u meer weten over scholingsmogelijkheden in de ISK?