17 nov. 2018 - 17:29:56 Publicatiedatum: 4 november 2018

Leerlijn alfabetisering voor nieuwkomers in de ISK

Een goede start maken met leren lezen en schrijven

Welke stappen nemen analfabete leerlingen in de ISK? Wat is er nodig om voldoende te kunnen lezen en schrijven in het Latijnse schrift, om mee te kunnen doen aan de lessen voor gealfabetiseerde leerlingen? Met de Leerlijn alfabetisering NT2 ISK hebben docenten een handreiking voor de inrichting van hun onderwijs: welke onderdelen laat je aan bod komen, in welke volgorde en welk materiaal kun je in welke fase inzetten?

Leerlijn, streefdoelen en tips voor lesmaterialen

De Leerlijn alfabetisering ISK is een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven.  Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. 

De Leerlijn Alfabetisering ISK is te vinden op Wikiwijs. Aan de vorm en de inhoud van de informatie op Wikiwijs wordt nog gewerkt. In 2019 kunnen docenten in de ISK een training  volgen over het gebruik van de leerlijn. De data van deze trainingen worden in december 2018 bekendgemaakt. 

Een snelle start maken

Apart beschreven zijn de woorden die leerlingen eerst moeten leren om een goede start te kunnen maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 woorden. Ook andere startdoelen zijn apart beschreven: voor verstavaardigheid, uitspraakvaardigheid en digitale vaardigheden.

Ontwikkeling

De leerlijn alfabetisering is ontwikkeld door het ITTA in samenwerking met een expertteam van ISK-docenten en Schoolinfo.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de leerlijn en het gebruik ervan? Neem dan contact op met Petra Popma.