2 mrt. 2017 - 11:38:45 Publicatiedatum: 20 februari 2017

Leesproblemen en dyslexie

ITTA-collega Femke Scheltinga gepromoveerd

15 februari jl. promoveerde ITTA-collega Femke Scheltinga op het onderwerp dyslexie. Zij deed onder meer onderzoek naar de oorzaken van leesproblemen. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan de verbetering van vlotte woordherkenning bij leerlingen met dyslexie.

Een goede en vlotte woordherkenning is belangrijk voor het vloeiend kunnen lezen en het leesbegrip in het algemeen. ITTA'er Femke Scheltinga voerde vier deelstudies uit naar de oorzaken van leesproblemen, het ontstaan en het verloop ervan en het herstel. Ze probeert onder meer de vlotte woordherkenning van leerlingen met ernstige dyslexie te verbeteren in een klinische setting.

F. Scheltinga - Reading Problems and Dyslexia: Identification, Intervention and Treatment within a RTI Framework (2016).

Informatie

Femke Scheltinga - femke.scheltinga@itta.uva.nl