7 jun. 2018 - 12:21:44 Publicatiedatum: 10 oktober 2017

Lesmaterialen: Samenwerkend lezen in de ISK

Van ‘leren lezen’ naar ‘lezen om te leren’

Binnen de ISK worden leerlingen in een vrij korte periode klaargestoomd voor een succesvolle doorstroom naar het regulier onderwijs. De sprong die zij daarbij moeten maken in hun Nederlandse leesvaardigheid is groot. Met het lespakket Samenwerkend lezen in de ISK bereidt u de leerlingen hier gericht op voor.

Samen aan de slag

Het lespakket is gratis te downloaden via de pagina Samenwerkend lezen in de ISK.

Met deze methode ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om met informatieve schoolboekteksten om te gaan. Dit doen zij niet individueel, maar in kleine groepjes van drie leerlingen. Daarbij krijgen alle leerlingen een eigen rol met bijbehorende taken toebedeeld. Zij zijn zo genoodzaakt om over de tekst in gesprek te gaan. Leerlingen worden zo gestimuleerd om te reflecteren op hun eigen kennis en vaardigheden, ze leren van elkaar hoe ze ingewikkelde teksten het beste kunnen aanpakken, en vergroten hun samenwerkingsvaardigheden.

Hoe maak ik mijn leerlingen leesvaardig?

Het ITTA kan de training Werken aan leessucces in de ISK verzorgen. Hier leert u in drie dagdelen hoe u op snelle en effectieve wijze kunt werken aan de leesvaardigheid van leerlingen. Hoe leer je leerlingen bijvoorbeeld om strategisch te lezen? Welke functionele en activerende werkvormen zet je in? En hoe differentieer je in instructie en taken?