31 okt. 2016 - 23:29:54 Publicatiedatum: 10 september 2015

Lezen in het mbo: probleem of uitdaging

Studiedag Mbo Taalacademie

Driemaal per jaar is er een studiedag voor iedereen die zich bezighoudt met taal in het mbo. Het thema van de komende studiedag op 25 september 2015 is Lezen in het mbo: probleem of uitdaging? Wat is effectieve leesdidactiek, wat kunnen we leren uit de praktijk, en hoe bevorder je de leesmotivatie van studenten in het mbo?

Programma

Het thema van de studiedag is leesvaardigheid in het mbo. Zowel het lezen van literatuur als het (leren) lezen van studieteksten en internetteksten komen aan bod.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Actuele inzichten in leesdidactiek en leesproblematiek. Deskundigen van het ITTA geven een toelichting en bieden handreikingen.
  • Praktische voorbeelden: Wat werkt in de klas? Het Alfa College, ROC De Leijgraaf, Zadkine, Deltion College, Johan Cruyff College en het ROC van Amsterdam delen hun praktijkervaringen.
  • Leesbevordering en vrij lezen. Maak kennis met inspirerende programma's van Stichting Lezen die mbo-studenten aanzetten tot lezen.
  • Wie laat de lezer lezen? Bekende schrijvers lezen voor uit eigen werk en vertellen over leesplezier, leesmotivatie en het creëren van spanning.

Meer informatie over het programma vindt u in: Programma studiedag 25 september

Informatie

De studiedag vindt plaats op vrijdag 25 september in Amersfoort van 9.30-16.00 uur. Leden hebben voorrang bij inschrijving. Kosten van de studiedag: gratis voor leden, € 225 voor niet-leden. Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op Mbo Taalacademie.