11 jun. 2013 - 09:57:39 Publicatiedatum: 11 april 2013

Lezen in het (v)mbo is van levensbelang

Verslag van de Expertmeeting Lezen in het (v)mbo

Hoe kan leesonderwijs in het (v)mbo bevorderd kan worden? Ruim vijftig docenten, mediathecarissen, opleiders en onderzoekers bogen zich op 1 februari over deze vraag. Unaniem luidde de conclusie: aandacht voor (vrij) lezen in het vmbo en mbo is geen luxe, maar noodzaak. De expertmeeting werd georganiseerd door de Stichting Lezen en het ITTA.

Brandstof

Vijf plenaire sprekers kwamen met brandstof uit de praktijk. Vervolgens werd in zes groepen gesproken over het belang van ervaren docenten en steun van het team. Maar ook over effectieve instructie, noodzakelijk onderzoek en de behoefte aan samenwerking tussen allerlei partijen.

Ervaren docenten

In zijn plenaire lezing wees Piet Litjens van het ITTA op de enorme niveauverschillen in een vmbo-brugklas. Hij stelde dat laaggeletterdheid alleen te voorkomen valt als juist de zwakke leerlingen de beste en meest ervaren docenten krijgen.

Lees het verslag van deze expertmeeting.

Wilt u meer weten of bent u geinteresseerd in het vervolg? Neem contact op met Piet Litjens of Lies Alons.