30 jan. 2017 - 11:01:11 Publicatiedatum: 24 januari 2017

Modulair aanbod ONA begeleiders

Vernieuwd aanbod van ONA Portaal

Voor alle (aanstaande) ONA-begeleiders zal 2017 een druk jaar worden. Voor inburgeraars die in 2015 zijn ingestroomd, is dit het laatste jaar waarin zij aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. Veel van hen gaan pas aan de slag met ONA aan het eind van hun inburgeringstraject, en zullen dit dus in 2017 gaan doen. Bent u voldoende toegerust om ONA begeleiding te geven?

Sinds 1 januari 2015 is het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) toegevoegd aan de inburgering. Om begeleiders op het examen ONA elkaar te laten vinden en te scholen is het platform ONA Portaal opgericht. ONA Portaal is opgericht door ITTA en samenwerkingspartners.

Aanbod ONA Portaal

ONA Portaal biedt post-hbo modules voor (aspirant) ONA begeleiders, een platform en jaarlijkse studiedagen.

Voor informatie over de modules en lidmaatschap van ONA, zie de website onaportaal.nl.