26 jul. 2016 - 15:48:11 Publicatiedatum: 28 juni 2016

Mogelijkheden binnen het mbo voor de anderstalige student

Doorstroomprofielen in het mbo

Anderstaligen die als (jong-)volwassenen naar Nederland komen, hebben baat bij een efficiënte en effectieve route naar de arbeidsmarkt. In de publicatie 'Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo' staat beschreven hoe instellingen om zouden kunnen gaan met vluchtelingenstudenten bij instroom in een mbo opleidingen en welke leerroutes mogelijk zijn.

Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands van anderstalige (vluchteling)studenten. De populatie migranten is zeer divers. Er is een aantal profielen te onderscheiden, met verschillende mogelijkheden en behoeften. De publicatie 'doorstroomprofielen' is dan ook een beschrijving van opties en mogelijkheden voor leerroutes, passend binnen het wettelijk kader. De profielen zijn uitdrukkelijk niet voorschrijvend bedoeld.

Download hier de Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo.

Zie ook:
Gecombineerde trajecten vluchtelingen (pdf)
Training gecombineerde mbo-trajecten voor vluchtelingen